قیمت قلیان قیمت قلیان قیمت قلیان

قلیان شارژی جعبه دار

قیمت اصلی تومان350,000 بود.قیمت فعلی تومان310,000 است.

قلیان شارژی اعلا به همراه جویس

قیمت اصلی تومان345,000 بود.قیمت فعلی تومان295,000 است.

فویل آلومینیوم مدل توپی کد3

قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان130,000 است.

فویل آلومینیوم توپی بلند عربی

قیمت اصلی تومان170,000 بود.قیمت فعلی تومان145,000 است.

پک مسافرتی ماشینی

قیمت اصلی تومان185,000 بود.قیمت فعلی تومان155,000 است.

خفه کن سری دسته نسوز خام

قیمت اصلی تومان40,000 بود.قیمت فعلی تومان20,000 است.

خفه کن سری آبداده دسته نسوز

قیمت اصلی تومان45,000 بود.قیمت فعلی تومان25,000 است.

تابه زغال دسته چوبی

قیمت اصلی تومان45,000 بود.قیمت فعلی تومان35,000 است.

تابه زغال دسته نسوز

قیمت اصلی تومان65,000 بود.قیمت فعلی تومان55,000 است.

بادگیر جازغالی سری سیلیکونی

قیمت اصلی تومان85,000 بود.قیمت فعلی تومان65,000 است.

واسطه و تبدیل یک به دو قلیان

قیمت اصلی تومان25,000 بود.قیمت فعلی تومان15,000 است.

نخ توپی معمولی

قیمت اصلی تومان55,000 بود.قیمت فعلی تومان40,000 است.